dagprijs  -  ziekte of verlof  -  langdurige ziekte  -  in de prijs inbegrepen  -  onverwachte omstandigheden  -  waarborg

 

 

Dagprijs

 

 

Elke maand krijg je een factuur toegestuurd in functie van de aangerekende dagen. Het bedrag zou op mijn rekeningnummer betaald moeten worden binnen 14 dagen na ontvangst.

 

top pagina

 

 Ziekte of verlof

 

Omdat ik weet dat kindjes al eens ziek worden of omdat je eens een dagje vrij hebt, heb ik een regeling uitgewerkt waarbij je je kindje een aantal dagen mag thuishouden zonder dat je hiervoor hoeft te betalen. Dit aantal dagen is in verhouding tot het aantal wekelijkse opvangdagen en op jaarbasis (te tellen vanaf de eerste dag dat het kindje in de opvang start tot dezelfde dag van het jaar erop)

Vb. kindje start in de opvang op 1 februari, je krijgt nieuwe niet te betalen afwezigheden op 1 februari het volgende jaar.

 

Deze dagen worden afgetrokken van de volgende factuur, indien je ze ten minste 1 dag op voorhand meedeelt. Voor ziekte zal dit niet altijd mogelijk zijn.

 

De "niet te betalen dagen" worden als volgt vastgelegd:

5 dagen/week = 10 dagen verlof/ziekte, 4 dagen/week = 8 dagen, 3 dagen/week = 6 dagen, 2 dagen/week = 4 dagen, 1 dag/week = 2 dagen

 

Wanneer deze dagen opgebruikt zijn, dienen ziektedagen/verlofdagen door jou betaald te worden.

 

top pagina

 

Langdurige ziekte

 

Bij langdurige ziekte hoef je niet meer te betalen (of de "niet te betalen" dagen gebruiken) vanaf de 2de week ziekte. Langdurige ziekte moet wel bewezen worden met een doktersattest.

 

Wanneer de afwezigheid langer dan 1 maand duurt, kan het vrijgekomen plaatsje door een ander kindje ingevuld worden (tenzij je er natuurlijk voor kiest om het plaatsje verder te betalen).

 

zie ook 'praktisch => ziekte'

 

top pagina

 

Wat is in de prijs inbegrepen?

 

* Eten en drinken

 

 

* Pamperdoekjes

 

* En natuurlijke de beste verzorging en veel speelplezier!

 

 top pagina

 

Onverwachte omstandigheden

 

Indien je je kindje uitzonderlijk te laat komt afhalen, word ik graag daarvan voor sluiting op de hoogte gebracht. Er wordt 3 euro per begonnen kwartier aangerekend na het sluitingsuur.

Indien het kindje maar een halve dag komt en later dan 5 uur nadat het gebracht is wordt opgehaald, wordt er een hele dag aangerekend.

 

 top pagina

 

Waarborg

Bij de inschrijving vraag ik een waarborg om te voorkomen dat ouders hun kindje inschrijven en vervolgens het plaatsje niet invullen. Pas wanneer de waarborg betaald wordt, ben je dus zeker van een plaatsje in de opvang. Ook is deze regeling om te voorkomen dat de afgesproken einddatum of opzeggingstermijn niet nageleefd worden.

 

Het bedrag van de waarborg bedraagt 100 euro.

 

Deze waarborg dien je te betalen op mijn rekening, binnen de week na de ondertekening van het contract. Indien je me twee maanden vooraf op de hoogte brengt van een nieuwe einddatum voor de opvangperiode, krijg je de waarborg terug. Uiteraard krijg je de waarborg ook terug wanneer de oorspronkelijke afgesproken opvangtermijn afgelopen is. Je krijgt de waarborg nooit terug wanneer de overeenkomst opgezegd wordt vooraleer de opvang aangevangen is, ook niet wanneer deze opzeg 2 maanden voor aanvang van de startdatum plaatsheeft.

 

top pagina