opvangovereenkomst  -  attest van toezicht  -  verzekeringen  heen- en weer schriftje  -  wat meebrengen  -  ziekte

Opvangovereenkomst

 

Bij de aanvang van de opvangperiode wordt er een overeenkomst tussen mij en de ouders opgemaakt. De opvangovereenkomst is opgesteld volgens de regels van Kind en Gezin en alle belangrijke zaken worden erin vermeld. De overeenkomst wordt door de beide partijen getekend en ieder krijgt een exemplaar.

 

opvangovereenkomst

 

top pagina

 

Attest van toezicht

 

Ik sta onder toezicht van Kind en Gezin, wat wil zeggen dat ik jaarlijks een fiscaal attest aan de ouders geef.

Het maximale bedrag is 11,20€ per dag.

 

top pagina

 

Verzekeringen

 

Ik heb een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een bijkomende verzekering voor persoonlijke ongevallen van kinderen.

 

Waarom deze extra verzekering? De verzekering BA dekt de schade die ikzelf (weliswaar ongewild natuurlijk) zou kunnen aanbrengen (bv kindje valt van verzorgingstafel). Schade waarin de onthaalmoeder geen verhaal heeft, wordt dus niet gedekt door deze verzekering (bv kindje struikelt en valt met hoofdje op de grond).

In het laatst genoemde geval zal de verzekering "persoonlijke ongevallen van kinderen" tussenbeide komen en ben je extra financieel beschermd. Wanneer ik deze verzekering niet zou hebben, zou je zelf de kosten die hieruit voortvloeien moeten dragen.

 

top pagina

 

Heen- en weerschriftje

 

Ik vind een goede communicatie met de ouders heel belangrijk. Naast de mondelinge informatie bij het brengen of halen van de kindjes, hou ik ook een heen- en weerschriftje bij. Hierin schrijf ik het dagverloop van de kindjes. Ook de ouders kunnen hierin dingen schrijven. Verder vind ik het heel belangrijk dat je mij bij problemen of wanneer je gewoon iets kwijt wilt, aanspreekt voor een babbel.

 

top pagina

 

Wat meebrengen naar de opvang?

 

* voldoende pampers (liefst een groot pak)

* tutje om in de opvang te blijven

* knuffel om in de opvang te blijven

* reservekledij aangepast aan het seizoen

* flesjes en poedermelk (juist gedoseerd)

* speciale voeding: potjes voeding/dieetvoeding

* koortswerend middel

* fysiologisch serum

* thermometer

* billenzalf

* petje/hoedje en zonnecrème voor in de zomer

 

top pagina

 

Ziekte

 

kindje mag NIET naar de opvang komen

kindje mag eventueel WEL naar de opvang komen

Wanneer de ziekte besmettelijk is Wanneer je kindje lichtjes ziek is, bijv. een verkoudheid *
Wanneer je kindje veelvuldig moet braken en/of erge buikloop heeft Wanneer de ziekte niet besmettelijk is(vermeld in het doktersattest) *
Wanneer je kindje een temperatuur van meer dan 38,2  graden heeft  

 

*In deze gevallen moet het kindje zich wel goed genoeg voelen om mee te kunnen doen aan de normale activiteiten!

 

Wanneer je kindje ziek wordt tijdens de opvanguren, breng ik je onmiddellijk op de hoogte en wordt er afgesproken wat de beste manier is om je kindje verder op te vangen.  Wanneer er ondanks het beste toezicht een ongeval zou gebeuren, worden jij, de arts en eventueel het ziekenhuis onmiddellijk gecontacteerd. Zie "verzekeringen" voor wat betreft de kosten die voortvloeien uit ongevallen.

 

Wanneer je kindje medicatie moet krijgen, wordt deze enkel toegediend op voorschrift van de dokter of na schriftelijke toestemming van de ouders. Er moet duidelijk vermeld worden hoe de medicatie gegeven moet worden, wanneer en de juiste dosis.

Wanneer je kindje wegens ziekte niet naar de opvang kan komen, gelieve dit voor 9 uur te laten weten. Zo kan ik hiermee rekening houden voor het eten. Wanneer ik te laat verwittigd ben, zal ik 5 euro ter compensatie voor het eten vragen.

 

top pagina